VINDINGRIJK IN FOOD

f

Doordat subsidies niet meer vanzelfsprekend zijn, is daarmee het gesubsidieerde ook niet meer vanzelfsprekend. Het theater wat voorheen subsidie kreeg en er dus was, zal nu zichzelf moeten bewijzen om te blijven bestaan. 

 

Cultuur is iets wat we zelf mogen invullen. Kunst en cultuur is hetgeen we zo belangrijk vinden dat we dat mee willen nemen naar de toekomst. Ons toekomstige erfgoed is ons waardevol. De vanzelfsprekendheid van de culturele sector, voorheen, is misschien daarom wel tegenstrijdig.

 

Vanzelfsprekendheid brengt een gevaar met zich mee. Het kan zorgen voor een sterke afname in waarde. Niet de waarde van het geld, maar de culturele waarde. En paradoxaal genoeg is daarvoor de culturele sector er juist. Daarom brengen subsidies in dit geval soms de sector in gevaar. Crowdfunding zou een, niet alleen financiële, redding kunnen zijn voor de culturele sector.

 

Als cultuur met crowdfunding gecombineerd wordt, ontstaat er iets heel interessants. Het tekort aan geld in de creatieve sector is het urgente probleem, hoewel het mogelijke tekort aan waarde (immaterieel) een structureler probleem is voor de toekomst.

Crowdfunding kan in dit geval voor beide problemen een oplossing zijn. Crowdfunding laat zien waar wij als crowd waarde aan hechten. Met crowdfunding bewijzen we deze toezegging van waarde met geld. Hierdoor vormen wij als crowd onze cultuur, ons erfgoed en ontstaat er een natuurlijke selectie van ons collectief erfgoed.

 

Het platform voordekunst.nl is dan ook een bekend crowdfunding platform. Juist zij geven een podium aan de culturele sector. Met het groeien van crowdfunding zal hun culturele verantwoordelijkheid mee groeien. Zij zouden in de toekomst voor een groot deel verantwoordelijk kunnen zijn voor ons toekomstig erfgoed. Dat klinkt gewichtig en een beetje dreigend, maar moet gezien worden als een oprecht compliment. En in mijn ogen een ontzettend goede ontwikkeling.

 

Wie zich ook veel bezig houdt met het ontwikkelen van ons toekomstig erfgoed door het gebruik van crowdfunding is Lukida. Lukida is een platform dat werkt op basis van abonnementen. Bij Lukida investeer je in een maker, dit kan een schrijver, regisseur of cabaretier zijn. Juist voor deze makers is het structureel gesteund worden door de crowd een goede uitkomst. Als investeerder kun je een maker waar je fan van bent, niet alleen overspoelen met complimenten en bemoedigende woorden, maar je helpt hen ook echt verder. Daar tegenover staat dat als investeerder je het werk van de maker ontvangt. Met Lukida investeer je niet in het kunstwerk, maar juist het mens achter de kunst.

 

Zowel Lukida als voordekunst dragen een groeiend steentje bij aan ons erfgoed. Zij maken het voor iedereen mogelijk om samen ons erfgoed te vormen. Houd deze platforms in de gaten als je zelf je bijdrage wilt leveren aan ons erfgoed. 

 

Als wij een steentje bij kunnen dragen aan jouw crowdfunding plannen, mail dan naar info@smakerij.com

 

 

 

Door Berber

 

 

Het is geen nieuws dat de creatieve sector het zwaar heeft. Als het niet de beeldende kunst is, dan is het wel de podium kunst of de klein kunst die het moeilijk hebben. Het zware weer komt door de minimale subsidies die er nog gegeven worden. Nee, dat is niks nieuws.

 

En toch. Is het niet zo dat juist schaarste ons creatief maakt? Het hebben van weinig ingrediënten zoals suiker of koffie, zorgen voor onze zoektocht naar een surrogaat. En zo gaat dat ook met financieringen.  Het te kort aan geld, maakt ons creatief met geld, in dit geval misschien wel letterlijk.

 

 

 

Kunst voor/door de crowd

Met de Kaassmaker kun je thuis zelf eenvoudig kaas maken. 
De Smakerij is druk bezig om de pers via een  crowdfinding actie te financieren.
Schrijf je via een nieuwsbrief in om op de hoogte te blijven. Zo hoor je als eerste wanneer de crowdfunding actie van start gaat!